SISTEMSKE STORITVE

RAZVOJ IT OKOLJA

Informacijska infrastruktura je danes eden ključnih faktorjev za uspešnost podjetja. Predstavlja namreč hrbtenico poslovanja, saj vse več delovnih procesov poteka v digitalni obliki. Seveda pa je postavitev optimalnega in funkcionalnega IT okolja vse prej kot mačji kašelj, saj zahteva veliko specifičnih znanj. Pri Anniju za to poskrbimo z učinkovito ekipo certificiranih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami. V vašem podjetju zagotovimo postavitev, nemoteno delovanje in vzdrževanje informacijskih rešitev, ki vam bodo omogočale sodobno poslovanje in doseganje konkurenčne prednosti. Glede na zastavljene cilje izvedemo projekt svetovanja, načrtovanja, izvedbe, integracije, upravljanja in vzdrževanja vašega IT okolja.

OPTIMIZIRAJTE IT

Imate razdelano vizijo, kam želite vaše podjetje v prihodnjih letih popeljatI? Pomagali vam bomo analizirati vaše strateške potrebe in nato definirati jasne cilje ter bistvene zahteve za modernizacijo vašega IT-ja. Evalvacija trenutnega stanja vaše IT infrastrukture je pomemben korak pred načrtovanjem in vpeljavo ključnih sprememb v tehnologiji, poslovnih procesih in IT storitvah. Gre namreč za eno večjih investicij za podjetje, ki pa je s skrbnim in podrobnim načrtovanjem zelo stroškovno učinkovita. IT infrastruktura že nekaj časa ni več le pomožni elektronski sistem, ampak je postala bistvena komponenta dnevnih opravil in temeljni dejavnik pri določanju prihodnjega uspeha vašega podjetja. Pameten strateški načrt se osredotoča na rešitve, ki imajo potencial izboljšati nivo vaših storitev hkrati pa optimizirati vaše stroške. Načrtovanje pomeni gledanje v prihodnost in predvidevanje, kakšne storitve oziroma rešitve bo morala podpirati vaša IT infrastruktura, seveda glede na cilje in prioritete podjetja. Seveda pa je včasih težko predvideti potrebe na dolgi rok, zlasti ker tehnologija napreduje s svetlobno hitrostjo. Kljuna tukaj je fleksibilnost, torej okolje, ki je fleksibilno, tako da zlahka vanj dodajate nove komponente.

Pri Anniju ves čas budno spremljamo prihajajoče trende na področju IT opreme in poslovanja, zato vašemu podjetju vedno zagotovimo napredne tehnologije za nemoteno poslovanje. Glede na vaše želje, potrebe in zmožnosti vam pripravimo sistemsko arhitekturo, ki bo pomagala uresničiti vašo vizijo in maksimizirala tržni potencial in zmožnosti vašega podjetja. Pomagali vam bomo iztisniti največ iz novih tehnologij in aplikacij, tako da boste pripravljeni tudi na prihodnost. Pri tem pa bomo seveda vzeli v obzir vašo morebitno že obstoječo infrastrukturo. IT infrastruktura podjetja je navadno skupek različnih sistemov in tehnologij, zato pri Anniju poskrbimo, da so vsi ti sistemi “na isti strani” in da delujejo vzajemno in ne vsak zase. Tako bodisi postavimo novo okolje ali pa nove rešitve integriramo že v obstoječe.

Po uspešni implementaciji oziroma integraciji poskrbimo tudi za optimalno delovanje IT opreme, tako da ta kar se da služi prioritetam in potrebam vašega poslovnega okolja. Tako uskladimo delovanje tehnologije s poslovnimi strategijami. Prav tako pa zagotavljamo vzdrževanje vašega IT okolja na dolgi rok. Vzdržavanje ima eno ključnih vlog pri nemotenem delovanju vseh procesov. Z rednim vzdržavanjem namreč poskrbimo za pravočasno zaznavanje morebitnih ozkih grl in napak, preprečuje izgubo podatkov in ščiti vaše podatkovne baze pred morebitnimi zlonamernimi spletnimi napadalci. Vzdržavanje IT infrastrukture, ki vključuje tako programsko kot strojno opremo, je podobno kot redni servisiranji avtomobila, le da je še bolj delikatno za uspešno poslovanje. Če želite da vaše podjetje funkcionira na najvišjih možnih obratih, ga morate redno “servisirati”. To pa je najbolje zupati strokovnjakom, saj ob nepravilnem vzdrževanju lahko pride do kritičnih napak, ki vam sesujejo celoten sistem.